D07RE125

Thông tin kỹ thuật

Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của D07RE125

Tài liệu

Tất cả tài liệu liên quan tới D07RE125!

Hình ảnh cài đặt

Hình ảnh cài đặt cơ bản về D07RE125.

Videos

Video giới thiệu về D07RE125.

Thông tin kỹ thuật


D07RE125

Connection Size: 3/4" NPT
Unit Weight: 2 lbs
Dimensions: 10" x 4.5"
Flow: 0.02 to 3 GPM (0.08 to 12 LPM)
Pressure: 4.3 to 85 PSI
Ratio Range: 1:667 to 1:80
Percentage Range: 0.15 to 1.25%
Ounces Per Gallon Range: 0.183 to 1.600
Included Accessories: Mounting bracket, suction hose, weighted strainer, and quick start guide.
Specification Sheet: Preview / Computer Download
Recommended Accessories: Click here for accessories

Tài liệu

Thông tin kỹ thuật để giúp bạn với D07RE125 của bạn! Nhấp vào biểu tượng để xem hoặc tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Hình ảnh cài đặt

Cài đặt được đề xuất cho D07RE125.

D07RE5_Recommended-Installation1.png

Videos

Hãy xem dịch vụ, khắc phục sự cố và video thông tin của chúng tôi bên dưới.