D128R

Thông tin kỹ thuật

Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của D128R

Tài liệu

Tất cả tài liệu liên quan tới D128R!

Hình ảnh cài đặt

Hình ảnh cài đặt cơ bản về D128R.

Videos

Video giới thiệu về D128R.

Thông tin kỹ thuật


D128R

Connection Size: 3/4" NPT
Unit Weight: 4 lbs
Dimensions: 13" x 6 1/4"
Flow: 0.09 to 7 GPM (0.34 to 27 LPM)
Pressure: 7 to 70 PSI
Ratio Range: 1:200/1:128/1:100
Percentage Range: 0.5 to 1%
Ounces Per Gallon Range: 0.640/1.000/1.280
Included Accessories: Mounting bracket, suction hose, weighted strainer, and quick start guide.
Specification Sheet: Preview / Computer Download
Recommended Accessories: Click here for accessories

Tài liệu

Thông tin kỹ thuật để giúp bạn với D128R của bạn! Nhấp vào biểu tượng để xem hoặc tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Hình ảnh cài đặt

Cài đặt được đề xuất cho D128R.

D128R_Basic-Installation.png

Videos

Hãy xem dịch vụ, khắc phục sự cố và video thông tin của chúng tôi bên dưới.