D25F1

Thông tin kỹ thuật

Mô tả chi tiết thông số kỹ thuật của D25F1

Tài liệu

Tất cả tài liệu liên quan tới D25F1!

Hình ảnh cài đặt

Hình ảnh cài đặt cơ bản về D25F1.

Videos

Video giới thiệu về D25F1.

Thông tin kỹ thuật


D25F1

Connection Size: 3/4" NPT
Unit Weight: 4 lbs
Dimensions: 14" x 6 1/4"
Flow: 0.05 to 11 GPM (0.19 to 42 LPM)
Pressure: 4.3 to 85 PSI
Ratio Range: 1:100 fixed
Percentage Range: 1%
Ounces Per Gallon Range: 1.280
Included Accessories: Mounting bracket, suction hose, weighted strainer, and quick start guide.
Specification Sheet: Preview / Computer Download
Recommended Accessories: Click here for accessories

Tài liệu

Thông tin kỹ thuật để giúp bạn với D25F1 của bạn! Nhấp vào biểu tượng để xem hoặc tải xuống máy tính hoặc thiết bị di động của bạn.

Hình ảnh cài đặt

Cài đặt được đề xuất cho D25F1.

D25F1_Hort_Bypass_installation_with_WHA-01.pngLilBud-D_Installation.png


Videos

Hãy xem dịch vụ, khắc phục sự cố và video thông tin của chúng tôi bên dưới.